Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Informative Notice

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Nadomestilo ribičem za materialno škodo na ribolovnem orodju oziroma plovilu in zaradi oviranega gospodarskega ribolova

Zakon o ureditvi določenih vprašanj zaradi končne razsodbe arbitražnega sodišča na podlagi Arbitražnega sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške (v nadaljevanju ZUVRAS) omogoča slovenskim ribičem finančno pomoč.

Uveljavljajo jo lahko kot nadomestilo za materialno škodo na ribolovnem orodju oziroma plovilu in kot nadomestilo zaradi oviranega gospodarskega ribolova.

1. Nadomestilo za materialno škodo na ribolovnem orodju oziroma plovilu (14. člen ZUVRAS)

Imetnik dovoljenja za gospodarski ribolov pri ribolovu v morju pod suverenostjo Republike Slovenije, ki utrpi materialno škodo na ribolovnem orodju oziroma ribiškem plovilu, ki jo je povzročilo tuje plovilo, je upravičen do nadomestila v višini nastale škode, povzročene v štirih letih od začetka uporabe tega zakona. Če je bil del škode že povrnjen iz drugega pravnega naslova, se izplačilo nadomestila za ta del zmanjša.

2. Nadomestilo zaradi oviranega gospodarskega ribolova (15. člen ZUVRAS)

Imetnik dovoljenja za gospodarski ribolov je upravičen do nadomestila zaradi izpada dohodka zaradi oviranega gospodarskega ribolova v morju, ki je pod suverenostjo Republike Slovenije v obdobju štirih let od začetka uporabe tega zakona, če je bilo za ribiško plovilo iz dovoljenja za gospodarski ribolov v letih 2014, 2015, 2016, 2017 in 2018 oddanih skupaj vsaj 76 ladijskih dnevnikov.

Nadomestilo se uveljavlja z eno vlogo za obdobje šestih mesecev. Izplača se za vsak dopolnjen meter dolžine plovila, in sicer kot zmnožek dopolnjenih metrov z vrednostjo 250 evrov za obdobje iz prejšnjega odstavka.

Če je v dovoljenju za gospodarski ribolov navedenih več imetnikov, posameznemu imetniku pripada le sorazmerni delež nadomestila, izračunanega na ribiško plovilo v skladu s prejšnjo točko.