Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Informative Notice

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Odločba o priznanju poklicne kvalifikacije za opravljanje funkcije upravitelja

Oseba vloži na ministrstvo vlogo za priznanje poklicne kvalifikacije.

Po prejemu popolne vloge jo obravnava komisija za izdajo in odvzem dovoljenja za opravljanje funkcije upravitelja v postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju na svoji seji.

O zahtevi vlagatelja Komisija za izdajo in odvzem dovoljenja za opravljanje funkcije upravitelja v postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju sprejme mnenje.

Osnutek odločbe (dovoljenja) se skupaj z zapisnikom seje komisije za izdajo in odvzem dovoljenja za opravljanje funkcije upravitelja v postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju posreduje ministru za pravosodje v odločitev in podpis.

Po izdani odločbi (dovoljenju) se oseba, kateri je bilo izdano dovoljenje vpiše v splošni seznam upraviteljev (AJPES in spletna stran Ministrstva za pravosodje) in v sezname upraviteljev po izbranih sodiščih.

Okrožna sodišča v Republiki Sloveniji s sklepom o začetku insolventnega postopka imenuje za upravitelja osebo po vrstnem redu iz seznama upraviteljev, ki so za svoje poslovanje izbrali konkretno sodišče.