Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Informative Notice

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Odobritev organizacije za zbiranje podatkov na tekmovanjih s kopitarji

Za zbiranje podatkov na tekmovanjih s kopitarji je potrebno pridobiti odločbo o odobritvi organizacije s strani pristojnega organa.

Za odobritev organizacije je treba predložiti vlogo na pristojni organ. Po administrativnem in vsebinskem pregledu pristojni organ izda odločbo o odobritvi organizacije za zbiranje podatkov na tekmovanjih s kopitarji.

Vloga mora vsebovati naslednje podatke:

  • ime, sedež in pravno-organizacijsko obliko organizacije;
  • delovno območje in podrobnejši opis delovnega področja;
  • osebno ime in naslov zakonitega zastopnika organizacije;
  • osebno ime in naslov strokovnega vodje izvajanja meritev in ocenjevanja ter nadzora nad zbiranjem podatkov;
  • opis tehničnih pogojev za izvajanje tekmovanj s kopitarji;
  • opis pošiljanja podatkov s tekmovanj priznani rejski organizaciji, za katero opravlja zbiranje podatkov;
  • poimenski seznam vseh sodelavcev ki izvajajo meritve, ocenjevanja in zbiranje podatkov z opisom nalog in specifikacijo strokovne izobrazbe, tehničnega znanja, izpopolnjevanja in izkušenj;
  • strokovno mnenje priznane rejske organizacije za pasmo, za katero se izvaja zbiranje podatkov na tekmovanjih s kopitarji.

Organizacija mora imeti pred opravljanjem storitev sprejeta tekmovalna pravila, s katerimi soglaša komisija za tekmovanje s kopitarji. Razpolagati mora z merilno opremo in s strokovno usposobljenim osebjem.

Pogoji in dokazila

Navedeni pogoji veljajo za dejavnost Zbiranje podatkov na tekmovanjih s kopitarji

Register dovoljenj

Register ne obstaja