Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Informative Notice

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Okoljevarstveno dovoljenje za emisije snovi v vode za komunalne ali skupne čistilne naprave

Naprave, ki zapadejo pod 126. člen Zakona o varstvu okolja (ZVO2) in povzročajo emisije snovi v vode oziroma tla (če se odpadne vode odvajajo posredno v podzemne vode-ponikajo) so komunalne ali skupne čistilne naprave, ki odvajajo odpadno vodo neposredno v površinske vode ali posredno v podzemne vode.

V Uredbi o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo so določene še druge podrobnosti v zvezi s pridobitvijo okoljevarstvenega dovoljenja.

Okoljevarstveno dovoljenje za emisije snovi v vode potrebujejo:

  • vse komunalne čistilne naprave s projektirano zmogljivostjo enako ali večjo od 2.000 populacijskih ekvivalentov (PE) in
  • male komunalne čistilne naprave s projektirano zmogljivostjo enako ali večjo od 50 PE in manjšo od 2.000 PE v primeru izpolnjevanja naslednjih pogojev:
    • odvajanje posredno v podzemno vodo (ponikanje),
    • odvajanje na vodovarstvenem območju ali
    • odvajanje na vplivnem območju kopalnih voda.

Za vse ostale male komunalne čistilne naprave s projektirano zmogljivostjo večjo od 50 PE in manjšo od 2.000 PE okoljevarstvenega dovoljenja ni treba pridobiti, če je iz strokovne ocene iz Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (28. člen) razvidno, da je naprava skladna s predpisi.

Pogoji

Povezane dejavnosti