Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Varnostnik telesni stražar pri svojem delu potrebuje orožni list ali pooblastilo za nošenje orožja.

Orožni list posamezniku dovoljuje posest in nošenje vpisanega kosa orožja in se za varnostno orožje izda za dobo desetih let. Posameznik ima lahko na podlagi izdanega orožnega lista, orožje, pripravlejno za uporabo, pri sebi.

Pooblastilo za nošenje orožja dovoljuje posamezniku, da na podlagi orožnega posestnega lista nosi posamezen kos orožja, ki mu je zaupan. Posameznik ima lahko na podlagi pooblastila za nošenje orožja orožje, pripravljeno za uporabo, pri sebi.

Orožni posestni list dovoljuje pravnim osebam in podjetnikom posest orožja, ki ga lahko zaupajo pooblaščenim posameznikom. To pooblastilo izda imetnik orožnega posestnega lista.


Gospodarskim družbam, podjetnikom in drugim pravnim osebam se lahko izda dovoljenje za nabavo orožja oziroma orožni posestni list za varnostno orožje, če opravljajo službo varovanja in izkažejo upravičen razlog za nabavo orožja.

Tujec, ki ima dovoljenje za stalno prebivanje oziroma začasno prebivanje za čas najmanj enega leta brez prekinitve v Republiki Sloveniji, je glede nabave, posesti in nošenja orožja izenačen z državljani Republike Slovenije.


Posamezniki, ki prebivajo v državi članici EU, smejo vnesti orožje v Slovenijo, če ga imajo registriranega v evropski orožni prepustnici, njegov vnos pa je predhodno dovoljilo ministrstvo za notranje zadeve. Dovoljenje se izda za dobo enega leta. 

Na zahtevo posameznika, ki prebiva na območju Slovenije, izda pristojni organ evropsko orožno prepustnico pod pogojem, da za zaprošeno orožje že ima orožno listino za posest ali nošenje orožja. Evropska orožna prepustnica se izda za pet let in stane 7,90 EUR.

Termin obnove

Vlogo za izdajo dovoljenja za nabavo orožja vloži posameznik pri upravni enoti, na katere območju ima stalno prebivališče. Dovoljenje za nabavo orožja se izda z veljavnostjo šestih mesecev.

Dovoljenje za nabavo streliva se izda z veljavnostjo šestih mesecev.

Orožni list za varnostno orožje se izda z veljavnostjo desetih let.

Pooblastilo za nošenje orožja izda imetnik orožnega posestnega lista z veljavnostjo petih let od potrditve pristojnega organa.

Termin obnove: pet let

Zadnja sprememba:
8. 9. 2021