Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Naziv primarij se podeli kandidatu, ki izpolnjuje pogoje predpisane z Zakonom o zdravstveni dejavnosti za njihovo dolgoletno in uspešno zdravstveno-vzgojno, organizacijsko in strokovno delo ter na podlagi Pravilnika o podeljevanju naziva primarij.

Pogoji in dokazila

 • Zdravstveni delavec, ki se mu podeli naziv primarij, mora imeti vsaj 20 let delovnih izkušenj na področju zdravstvene dejavnosti.

  Imeti mora še vsaj 4 leta delovnih izkušenj pri izvajalcu zdravstvene dejavnosti v mreži javne zdravstvene službe kot vodja organizacijske enote, ki zaokrožuje določeno strokovno dejavnost ali vsaj 4 leta delovnih izkušenj v zdravstveni dejavnosti ki jo opravlja v okviru zasebne zdravstvene dejavnosti.

  Dokazila

  • Seznam dosedanjih zaposlitev in dokazilo o opravljeni specializaciji oziroma strokovnem izpitu
  • Potrdilo delodajalca o zasedanju delovnega mesta npr. vodje bolniškega oddelka, predstojnik oddelka, vodja dispanzerja oziroma službe, oziroma za opravljanje zdravstvene dejavnosti predložiti odločbo o koncesiji

 • Zdravstveni delavec, ki se mu podeli naziv primarij, mora imeti objavljenih vsaj 10 prispevkov ali člankov na področju vzgoje za zdravje prebivalstva.

  Imeti mora tudi 15 prispevkov s strokovno ali organizacijsko vsebino s področja zdravstvenega varstva, objavljenih v medicinskih strokovnih revijah oziroma publikacijah z zunanjo recenzijo (Zdravniški vestnik, Zobozdravstveni vestnik, Zdravstveno varstvo, Zdravstveni obzornik, Medicinski razgledi, Acta Medico-biotehnica, Medicina, pravo in družba, itd.).

  Dokazila

  • Seznam objav vsaj 10 prispevkov na področju vzgoje za zdravje prebivalstva (časopisi, revije, radijski oziroma televizijski prispevki, itd.)
  • Prispevki - urejeni in navedeni v Cobiss-u (strukturirano po tipologiji prispevkov). Pri kriteriju števila prispevkov s strokovno ali organizacijsko vsebino se ne upoštevajo diplomske, magistrske naloge in doktorske disertacije, prav tako se ne upoštevajo prispevki objavljeni v poljudnih revijah in revijah strokovnih združenj (npr. Isis, Vizita, Utrip, itd)

 • Zdravstveni delavec, ki se mu podeli naziv primarija, se mora aktivno udeleževati kongresov, simpozijev, posvetovanj in tečajev v Sloveniji ali tujini.

  Dokazila

  • Navedba spletne povezave do programa ali priložiti fotokopijo programa, iz katerega je razvidna aktivna udeležba,
  • Najmanj 10 naslovov prispevkov s kongresov, simpozijev, posvetovanj in tečajev.

 • Zdravstveni delavec, ki se mu podeli naziv primarij, mora aktivno delovati v organih Slovenskega zdravniškega društva oziroma v Zdravniški zbornici Slovenije.

  Dokazila

  • Dokazilo o aktivnem delovanju

Zadnja sprememba:
2. 6. 2022