Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Informative Notice

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Pogodba o dostopu in uporabi JŽI

Za uporabo javne železniške infrastrukture mora prevoznik z upravljavcem javne železniške infrastrukture (JŽI) skleniti Pogodbo o dostopu in uporabi JŽI.

S pogodbo prevoznik in JŽI natančneje uredita medsebojna razmerja v zvezi z zagotavljanjem tehničnih in drugih pogojev varnosti železniškega prometa.

Pogodba o dostopu in uporabi JŽI se sklene v pisni obliki in velja za obdobje veljavnosti voznega reda omrežja, za katero so dodeljene vlakovne poti.

Register dovoljenj

Register ne obstaja