Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

S pogodbo o pomorski agenciji se pomorski agent zaveže, da bo na podlagi splošnega ali posebnega pooblastila v imenu in za račun naročitelja opravljal pomorske agencijske posle, naročitelj pa, da bo agentu povrnil stroške in plačal nagrado. 

Za izvedbo posameznega naloga je pogodba lahko pisna ali ustna. Na zahtevo pomorskega agenta mora biti vsaka ustna pogodba potrjena pisno. Pogodba o pomorski agenciji na podlagi splošnega pooblastila mora biti sklenjena v pisni obliki.

Na osnovi posebne agencijske pogodbe je agent pooblaščen, da za naročitelja opravi določene storitve. Na podlagi splošne agencijske pogodbe je pa agent pooblaščen za opravljanje vseh storitev za naročitelja ali določene storitve in na določenem področju za določen ali nedoločen čas.

Zadnja sprememba:
5. 8. 2020