Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Informative Notice

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Pogodba o skrbništvu naravne vrednote

Ministrstvo ali pristojni organ lokalne skupnosti izbere skrbnika naravne vrednote po postopku javnega naročanja.

Pogodba o skrbništvu mora vsebovati najmanj naravno vrednoto oziroma zemljišče na zavarovanem območju, ki je predmet skrbništva, podrobnejše pogoje o usposobljenosti za opravljanje skrbništva, naloge skrbništva in trajanje skrbništva.

Pogoji in dokazila

Navedeni pogoji veljajo za dejavnost Skrbništvo naravne vrednote