Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Informative Notice

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Pogoji za izvoz nevarnih kemikalij

Nevarne kemikalije so kemikalije, ki majo vsaj eno od nevarnih lastnosti v skladu z EU uredbo 1272/2008.

V primeru izvoza nevarnih kemikalij v države, ki niso članice EU, morajo le te biti razvrščene in označene v skladu z EU uredbo 1272/2008 (razen če država prejemnica zahteva označevanje v skladu s svojo zakonodajo). Izvoz kemikalije spremlja varnostni list v jeziku, ki ga prejemnik kemikalije razume (če je le mogoče naj bo to nacionalni jezik države prejemnice).  

Izvozniki kemikalij, ki so v EU prepovedane ali strogo omejene (http://echa.europa.eu/information-on-chemicals/pic/chemicals), morajo:

  • za kemikalije iz Priloge I preko e-PIC baze izvesti notifikacijski postopek vsaj 35 dni pred prvim izvozom v posamezno tretjo državo. Za izvoz  manjših količin kemikalij (do 10 kg) za raziskovalne in razvojne namene je mogoč poenostavljen (in pospešen) postopek notifikacije.
  • za kemikalije iz Priloge V je izvoz prepovedan, razen za izvoz manjših količin kemikalij (do 10 kg) za raziskovalne in razvojne namene.

UPRAVNA TAKSA

Upravna taksa se odmeri po Zakonu o upravnih taksah.
Za izvedbo postopka soglasja po predhodnem obveščanju se na podlagi tarifne št. 46, točka 4 odmerijo takse glede na predvideno količino:

  • izvoz v količinah nad 10 kg: 35,00 EUR,
  • izvoz v količinah do vključno 10 kg: 15,00 EUR.

Taksa se nakaže na podračun št. 01100-1000349781 model 11 sklic 27154-7111223-999911.