Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Pooblastilo o nazivu v častnik elektronik

Za pridobitev pooblastila o nazivu častnik elektronik mora posameznik izpolnjevati pogoje glede ustrezne starosti, imeti opravljeno usposabljanje in ustrezno plovbno dobo ter opravljen strokovni izpit, izpolnjevati predpisane zdravstvene pogoje in imeti veljavne zahtevane listine

Pooblastilo o nazivu se izda v slovenskem in angleškem jeziku.

 

Pogoji in dokazila

Navedeni pogoji veljajo za poklic Častnik elektronik

Termin obnove

Termin obnove: Pet let

Seznam poklicev

Zadnja sprememba:
24. 3. 2021