Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Informative Notice

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Pooblastilo za izdelavo ocene nevarnega odpadka pred sežiganjem ali sosežiganjem

Pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki namerava izdelovati ocene nevarnega odpadka pred sežiganjem ali sosežiganjem, mora za to pridobiti pooblastilo za izdelavo ocene nevarnega odpadka pred sežigom ali sosežigom.

Imetnik odpadkov mora namreč pred oddajo odpadkov v sežig ali sosežig zagotoviti izdelavo ocene nevarnega odpadka.

Pogoji in dokazila

Termin obnove

Pooblastilo velja šest let od dneva njegove pravnomočnosti.

Če imetnik pooblastila poda vlogo za spremembo pooblastila, ministrstvo v postopku odločanja o spremembi preverja le izpolnjevanje tistih zahtev, ki so relevantne za spremembo pooblastila.