Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Informative Notice

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Pooblastilo za izdelavo ocene odpadka pred odlaganjem

Pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki namerava izdelovati ocene odpadka pred odlaganjem, mora za to pridobiti pooblastilo.

Imetnik odpadkov mora namreč pred oddajo odpadkov v odlaganje ali skladiščenje kovinskega živega srebra zagotoviti izdelavo ocene odpadka.

 

Pogoji in dokazila

Termin obnove

Pooblastilo velja šest let od dneva njegove pravnomočnosti.

Če imetnik pooblastila poda vlogo za spremembo pooblastila, ministrstvo v postopku odločanja o spremembi preverja le izpolnjevanje tistih zahtev, ki so relevantne za spremembo pooblastila.