Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Pooblastilo za izvajanje meritev radioaktivnosti pošiljk odpadnih kovin

Izvajalec meritev radioaktivnosti pošiljk sekundarnih kovinskih surovin mora za to dejavnost imeti pooblastilo pristojnega organa.

Pooblastilo je dokument, s katerim se pravni ali fizični osebi prizna usposobljenost za izvajanje meritev radioaktivnosti pošiljk sekundarnih kovinskih surovin.

Fizična ali pravna oseba, ki želi dobiti pooblastilo za izvajanje meritev radioaktivnosti pošiljk sekundarnih kovinskih surovin, mora vlogi priložiti program meritev.

Pooblastilo za izvajalce meritev radioaktivnosti  pošiljk sekundarnih kovinskih surovin izda pristojni organ za največ dve leti.

Pogoji in dokazila

Navedeni pogoji veljajo za dejavnost Monitoring radioaktivnosti

 • Za opravljanje dejavnosti se morate predhodno registrirati in izbrati ustrezno statusno obliko.

 • Fizična ali pravna oseba, ki želi dobiti pooblastilo za izvajanje meritev radioaktivnosti pošiljk sekundarnih kovinskih surovin, mora vlogi priložiti program meritev, ki vsebuje:

  • opis opreme, ki jo bo uporabljala pri meritvah;
  • program usposabljanja delavcev, ki bodo opravljali meritve;
  • obliko poročila o opravljeni meritvi in
  • pisne postopke za merjenje radioaktivnosti pošiljke, preverjanje delovanja uporabljenih merilnikov in ukrepanje v primeru povečane radioaktivnosti pošiljke.

  Program meritev iz prejšnjega odstavka mora zagotavljati, da izvajalec meritev zazna hitrost doze sevanja gama na površini pošiljke, ki je za 20 % višja od hitrosti doze sevanja zaradi naravnega ozadja, uporabljeni instrument pa mora imeti pri ozadju 0,1 mikroSv/h takšno občutljivost, da zaznava v energijskem območju od 50 keV do 1,3 MeV najmanj 100 sunkov na sekundo.

  Programu meritev mora biti priloženo pozitivno mnenje pooblaščenega izvedenca za varstvo pred sevanji.

  Pravne podlage

Termin obnove

Termin obnove: Dve leti

Seznam dejavnosti

Zadnja sprememba:
8. 9. 2021