Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Pooblastilo za izvajanje zdravstvenega nadzora izpostavljenih delavcev

Pooblastilo zdravniku za izvajanje zdravstvenega nadzora izpostavljenih delavcev izda minister, pristojen za zdravje, če zdravnik izpolnjuje predpisane pogoje.

Pooblaščeni zdravnik za izvajanje zdravstvenega nadzora izpostavljenih delavcev mora imeti:

  • ustrezno izobrazbo,
  • ustrezne delovne izkušnje,
  • opravljeno ustrezno usposabljanje, ki ga redno obnavlja.

Pogoji in dokazila

Zadnja sprememba:
8. 9. 2021