Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Pooblastilo za izvajanje zdravstvenega nadzora izpostavljenih delavcev

Zdravstveni nadzor izpostavljenih delavcev lahko opravljajo zdravstvene organizacije ali posamezniki, ki pridobijo ustrezno pooblastilo.

Pooblastilo pridobijo od ministrstva, pristojnega za zdravje, če izpolnjujejo predpisane pogoje:

  • so usposobljeni oziroma imajo zaposlenega zdravnika specialista s področja medicine dela z veljavno licenco, ki je usposobljen za opravljanje zdravstvenega nadzora izpostavljenih delavcev,
  • imajo ustrezno opremo, prostore in kadre (lastne ali pogodbene) za izvajanje   zdravstvenega nadzora izpostavljenih delavcev in
  • pridobijo pozitivno mnenje Uprave Republike Slovenije za varstvo pred sevanji na podlagi mnenja razširjenega strokovnega kolegija za področje medicine dela.

Pooblastilo se izda za določeno obdobje, vendar za največ tri leta.

Pogoji in dokazila

Navedeni pogoji veljajo za dejavnost Zdravstveni nadzor izpostavljenih delavcev