Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Pooblastilo za izvedenca za sevalno in jedrsko varnost za tujo pravno ali fizično osebo


Za pridobitev pooblastila v Republiki Sloveniji mora pravna oziroma fizična oseba posedovati pooblastilo po predpisih države, v kateri je registrirana za ocenjevanje sevalne in jedrske varnosti, ki je enakovredno pooblastilu po Zakonu o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (ZVISJV).


Vloga za pridobitev pooblastila se vloži pri pristojnem organu v pisni obliki.

Zadnja sprememba:
8. 9. 2021