Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Informative Notice

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Pooblastilo za izvedenca za sevalno in jedrsko varnost za tujo pravno ali fizično osebo


Za pridobitev pooblastila v Republiki Sloveniji mora pravna oziroma fizična oseba posedovati pooblastilo po predpisih države, v kateri je registrirana za ocenjevanje sevalne in jedrske varnosti, ki je enakovredno pooblastilu po Zakonu o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (ZVISJV).


Vloga za pridobitev pooblastila se vloži pri pristojnem organu v pisni obliki.