Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Informative Notice

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Pooblastilo za posamezno področje sevalne in jedrske varnosti

Pravne ali fizične osebe pridobijo pooblastilo za izvajanje del pooblaščenega izvedenca za sevalno in jedrsko varnost, če za posamezna področja jedrske in sevalne varnosti, za katera nameravajo pridobiti pooblastilo, imenujejo odgovorne strokovnjake in izmed njih določijo odgovornega vodjo področja jedrske in sevalne varnosti in izpolnjujejo za izvajanje del pooblaščenega izvedenca predpisane pogoje.

Pravna ali fizična oseba lahko pridobi pooblastilo za izvajanje del pooblaščenega izvedenca na posameznem področju sevalne in jedrske varnosti ali hkrati na več področjih sevalne in jedrske varnosti.

Področja sevalne in jedrske varnosti iz prejšnjega odstavka so določena v Prilogi 1 Pravilnika o pooblaščenih izvedencih za sevalno in jedrsko varnost.

V vlogi za pridobitev pooblastila mora pravna ali fizična oseba navesti oziroma priložiti vlogi:

  • področja sevalne in jedrske varnosti, za katera namerava pridobiti pooblastilo;
  • reference s področij jedrske in sevalne varnosti, za katera namerava pridobiti pooblastilo;
  • dokazila o imenovanju odgovornih strokovnjakov in določitvi odgovornega vodje področja jedrske in sevalne varnosti, ki izpolnjujejo predpisane pogoje.

Poleg dokazil in navedb iz prejšnjega odstavka mora vloga fizične osebe vsebovati tudi:

  • ime in priimek, naslov in državljanstvo;
  • izjavo, da ni pod nikakršno poslovno ali finančno odvisnostjo, ki bi lahko vplivala na njeno strokovno presojanje.

Poleg zgoraj navedenih dokazil mora vloga pravne osebe vsebovati tudi:

  • ime podjetja in sedež;
  • podatke o organizaciji in lastniški strukturi pravne osebe, če ta ni registrirana v Republiki Sloveniji, in
  • zadnjo potrjeno verzijo programa zagotovitve kakovosti in seznam vseh dokumentov, pomembnih z vidika sistema kakovosti.

Pooblastilo se izda za največ pet let.

Pogoji in dokazila

Navedeni pogoji veljajo za dejavnost Izvedeniška dela za sevalno in jedrsko varnost