Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Pooblastilo za vzdrževanje gasilnikov

Za vzdrževanje gasilnikov je treba pridobiti pooblastilo, ki ga v upravnem postopku izda Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Na pooblastilu so navedeni gasilniki, za vzdrževanje katerih ima vzdrževalec sklenjene pogodbe o vzdrževanju, in serviserji, usposobljeni za gasilnike posameznega proizvajalca.

Pooblastilo velja za nedoločen čas, ob pogoju, da ima vzdrževalec sklenjeno veljavno pogodbo s proizvajalcem, njegovim zastopnikom, uvoznikom ali distributerjem in izpolnjuje druge pogoje. O vsaki spremembi mora vzdrževalec obvestiti izdajatelja pooblastila najkasneje v 30 dneh.

Pogoji in dokazila

Register dovoljenj

Zadnja sprememba:
24. 11. 2020