Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Pooblastilo za zavarovalno zastopanje

Zavarovalnica pooblasti zavarovalnega zastopnika za sklepanje zavarovalnih pogodb v imenu in za račun zavarovalnice.

Poleg sklepanja pogodb se za zavarovalno zastopstvo štejejo tudi aktivnosti, ki so povezane s pripravo na sklenitev zavarovalne pogodbe ter pomoč pri izvrševanju pravic iz pogodbe, še posebej pri reševanju odškodninskih zahtevkov, naslovljenih na zavarovalnico.

Pooblastilo zavarovalnega zastopnika za sklenitev zavarovalne pogodbe obsega tudi pooblastilo za spremembo oziroma podaljšanje te pogodbe, in sprejemanje izjav zavarovalca o odstopu od zavarovalne pogodbe.

Zadnja sprememba:
5. 8. 2020