Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Informative Notice

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Posebno dovoljenje za gospodarski ribolov

Posebno dovoljenje za gospodarski ribolov je dovoljenje za gospodarski ribolov v območjih in primerih, kjer in ko gospodarski ribolov v skladu z Zakonom o ribištvu in predpisi Unije sicer ni dovoljen.

Posebno dovoljenje za gospodarski ribolov se izda ob pojavu zimskih jat rib in ob množičnem pojavu rib v območju bližje obali.

Za pridobitev posebnega dovoljenja za gospodarski ribolov je potrebna prijava na poziv, ki ga objavi pristojni organ.

Posebno dovoljenje za gospodarski ribolov se izda na podlagi predpisane vloge, veljavnega dovoljenja za gospodarski ribolov in pozitivnega strokovnega mnenja javnega Zavoda za ribištvo Slovenije, ki določi pogoje za izlov.

V kolikor vlagatelj izpolnjuje pogoje iz poziva, mu pristojni organ izda posebno dovoljenje za gospodarski ribolov. V nasprotnem primeru se vlagatelju izda zavrnilna odločba. 

Dovoljenje velja samo za eno ribiško plovilo, posamezno plovilo pa lahko ima več posebnih dovoljenj za gospodarski ribolov.

Za pridobitev posebnega dovoljenja za gopodarski ribolov je potrebno imeti veljavno dovoljenje za gospodarski ribolov.

Transakcijski račun za plačilo upravne takse za pridobitev posebnega dovoljenja za gospodarski ribolov je: SI56 0110 0100 0315 637, sklic 11 23302-7111002.

Pogoji in dokazila

Navedeni pogoji veljajo za dejavnost Gospodarski ribolov na morju

Register dovoljenj

Register ni javen