Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Potrdilo o pridobitvi strokovnega naziva Preizkušeni notranji revizor

Posameznik lahko opravlja delo preizkušenega notranjega revizorja, ko pridobi Potrdilo o pridobitvi strokovnega naziva preizkušeni notranji revizor.

Za pridobitev potrdila mora posameznik izpolnjevati predpisane pogoje in uspešno zaključiti predpisano izobraževanje.

Slovenski inštitut za revizijo izda kandidatu certifikat in mu kot imetniku certifikata podeli strokovni naziv preizkušeni notranji revizor.

Na podlagi pridobljenega potrdila Inštitut osebo vpiše register preizkušenih notranjih revizorjev.

Pogoji in dokazila

Navedeni pogoji veljajo za poklic Preizkušeni notranji revizor

Zadnja sprememba:
8. 9. 2021