Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Potrdilo o usposobljenosti za upravljanje s postajo VHF GMDSS

Na čolnu, ki ima radijsko postajo z digitalnim selektivnim klicem na zelo visokih frekvencah (postaja VHF GMDSS), mora biti oseba, ki ima potrdilo o usposobljenosti za upravljanje s postajo VHF GMDSS.

Izpitni program obsega:

  • pravila o radijski službi,
  • osnove radiotelefonije,
  • delo na postaji VHF GMDSS ali simulatorju.

Izpit VHS GMDSS je sestavljen iz teoretičnega in praktičnega dela. Teoretični del se opravlja ustno. Praktični del izpita obsega preverjanje znanja dela na postaji VHF GMDSS ali simulatorju.

Kandidat, ki želi opravljati izpit VHF GMDSS, mora podati pisno prijavo na Upravo Republike Slovenije za pomorstvo, ki mu določi kandidatu izpitni rok za opravljanje izpita. O opravljenem izpitu kandidat prejme potrdilo o usposobljenosti za upravljanje z radijsko postajo.

Kandidat ima pravico do ugovora, ki ga vloži pisno v roku 24 ur oziroma najkasneje naslednji delovni dan po opravljanju izpita, za katerega se ni strinjal z oceno.

Pogoji in dokazila

Navedeni pogoji veljajo za poklic Voditelj in upravljavec čolna

Register dovoljenj

Register ni javen

Zadnja sprememba:
8. 9. 2021