Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Distributer opravi elektronsko priglasitev kozmetičnega izdelka v primeru, da omogoči dostopnost kozmetičnega izdelka na trgu v državi članici, ki se že prodaja v drugi državi članici, in na svojo pobudo prevede podatke na označbi na izdelku,da se uskladi z nacionalno zakonodajo. 

Distributer v elektronski obliki na Evropsko komisijo predloži naslednje informacije:

 1. kategorijo kozmetičnega izdelka, njegovo ime v državi članici od koder je kozmetični izdelek odposlan in ime v državi članici, kjer je dostopen na trgu, kar omogoča njegovo natančno identifikacijo;
 2. državo članico, v kateri je kozmetični izdelek dostopen;
 3. svoje ime in naslov;
 4. ime in naslov odgovorne osebe, pri kateri je dokumentacija z informacijami o izdelku vselej na voljo; 

Elektronska priglasitev kozmetičnega izdelka se opravi preko spletnega priglasitvenega portala za kozmetične izdelke (ang. Cosmetic Products Notification Portal, CPNP).

Evropska komisija je na svoji spletni strani objavila priročnik za uporabo CPNP portala in povezavo za dostop do portala ter najbolj pogosto zastavljena vprašanja glede uporabe CPNP portala.

Pogoji in dokazila

 • Kadar se kozmetični izdelek, ki se od 11. julija 2013 že prodaja v določeni državi članici, želi dati na trg v drugi državi članici, je treba posredovati Komisiji v elektronski obliki posredovati naslednje informacije:

  • kategorijo kozmetičnega izdelka, njegovo ime v državi članici, odkoder je kozmetični izdelek odposlan, in ime v državi članici, kjer je dostopen na trgu, kar omogoča njegovo natančno identifikacijo;
  • državo članico, v kateri je kozmetični izdelek dostopen;
  • svoje ime in naslov;
  • ime in naslov odgovorne osebe, pri kateri je dokumentacija z informacijami o izdelku vselej na voljo.

  Kadar je bil kozmetični izdelek dan na trg pred 11. julijem 2013, a se po navedenem datumu ne daje več na trg, distributer, ki uvede ta izdelek v državo članico po tem datumu, odgovorni osebi sporoči naslednje:

  • kategorijo kozmetičnega izdelka, njegovo ime v državi članici, od koder je kozmetični izdelek odposlan, in njegovo ime v državi članici, kjer je dostopen na trgu, kar omogoča njegovo natančno identifikacijo;
  • državo članico, v kateri je kozmetični izdelek dostopen;
  • svoje ime in naslov.

  Pravne podlage

 • Kadar se kozmetični izdelek, ki se od 11. julija 2013 že prodaja v določeni državi članici, želi dati na trg v drugi državi članici, je treba posredovati Komisiji v elektronski obliki posredovati naslednje informacije:

  • kategorijo kozmetičnega izdelka, njegovo ime v državi članici, odkoder je kozmetični izdelek odposlan, in ime v državi članici, kjer je dostopen na trgu, kar omogoča njegovo natančno identifikacijo;
  • državo članico, v kateri je kozmetični izdelek dostopen;
  • svoje ime in naslov;
  • ime in naslov odgovorne osebe, pri kateri je dokumentacija z informacijami o izdelku vselej na voljo.

  Kadar je bil kozmetični izdelek dan na trg pred 11. julijem 2013, a se po navedenem datumu ne daje več na trg, distributer, ki uvede ta izdelek v državo članico po tem datumu, odgovorni osebi sporoči naslednje:

  • kategorijo kozmetičnega izdelka, njegovo ime v državi članici, od koder je kozmetični izdelek odposlan, in njegovo ime v državi članici, kjer je dostopen na trgu, kar omogoča njegovo natančno identifikacijo;
  • državo članico, v kateri je kozmetični izdelek dostopen;
  • svoje ime in naslov.

  Pravne podlage

Register dovoljenj

Register ni javen

Zadnja sprememba:
15. 6. 2021