Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Priznanje usposabljanja opravljenega v tujini

Kazalo

Posamezniki lahko opravijo usposabljanje iz varstva pred ionizirajočimi sevanji tudi v tujini, če je strokovna komisija, ki jo je imenovalo ministrstvo pristojno za zdravje v soglasju z ministrstvom, pristojnim za okolje, na podlagi predloženih pisnih dokazov potrdila, da obseg in kakovost usposabljanja ustrezata zahtevam Pravilnika o obveznostih izvajalca sevalne dejavnosti in imetnika vira ionizirajočih sevanj.

Zadnja sprememba:
4. 8. 2020