Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Informative Notice

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Priznavanje kvalifikacij po uredbi (ES) 517/2014

Vse zahteve glede potrdil za podjetja in spričeval za serviserje izhajajo iz EU Uredbe (ES) 517/2014 o določenih fluoriranih toplogrednih plinih ter izvedbenih uredb.

Spričevalo serviserjev, pridobljeno v katerikoli državi EU, v skladu z Uredbo (ES) 517/2014 o fluoriranih toplogrednih plinih in izvedbeno Uredbo Komisije (EU) 2015/2067 o določitvi minimalnih zahtev in pogojev za vzajemno priznavanje za izdajanje spričeval fizičnim osebam glede nepremične opreme za hlajenje in klimatizacijo ter toplotnih črpalk in hladilnih enot tovornjakov hladilnikov in hladilnih priklopnikov, ki vsebujejo fluorirane toplogredne pline, in za izdajanje spričeval podjetjem glede nepremične opreme za hlajenje in klimatizacijo ter toplotnih črpalk, ki vsebujejo fluorirane toplogredne pline, v skladu z Uredbo (EU) št. 517/2014 Evropskega parlamenta in Sveta, je priznano v vseh državah EU.

Ni posebnega postopka za priznavanje. Niti ni predpisano preverjanje.

Pristojni organ lahko preveri skladnost spričeval z EU uredbami, če se nanj obrne z vprašanjem imetnik spričevala ali upravljavec opreme, ki želi koristiti storitve podjetja iz druge države članice.