SPOT

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Priznavanje poklicne kvalifikacije za opravljanje poklica tehnični preglednik v Republiki Sloveniji

Pred prvim opravljanjem dejavnosti Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje preveri tudi poklicno kvalifikacijo oseb iz držav članic Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora ali Švicarske konfederacije, skladno s predpisi, ki določajo minimalne tehnične in druge pogoje za opravljanje teh storitev v Republiki Sloveniji, in po postopku, skladno s predpisi, ki določajo priznavanje poklicnih kvalifikacij v Republiki Sloveniji.

Zadnja sprememba:
22. 3. 2022