Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Informative Notice

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Odločba o priznavanju poklicne kvalifikacije s priznavanjem poklicnih izkušenj za obrtnike - gradbenike

Z odločbo o priznavanju poklicne kvalifikacije, ki jo izda OZS, se vlagatelju prizna ustrezna poklicna usposobljenost nosilca obrtne dejavnosti, pridobljena v državah pogodbenicah (Evropska unija, Evropski gospodarski prostor in Švicarska konfederacija).

 

Pogoji in dokazila

Navedeni pogoji veljajo za poklic Vodja gradnje pri OZS - mojstri (Vozs)

 • Naloge vodje del lahko v določenih primerih opravljajo posamezniki z mojstrskim izpitom s področja, ki so povezana z izvajanjem gradbenih del.

  Na gradbenih objektih lahko tako posamezna dela vodijo sledeči mojstri:

  • mizarski mojster: če gre za npr. vgrajevanje lesenih oken in vrat ipd.,
  • tesarski mojster: tesarska dela,
  • zidarski mojster: zidarska dela,
  • črkoslikarski mojster: črkoslikarska dela,
  • mojster preoblikovalec kovin: če gre za npr. vgrajevanje ograj, stopnišč, nadstreškov ipd.,
  • mojster splošne elektromehanike: če gre za npr. vgrajevanje dvigal, tekočih stopnic ipd.,
  • mojster stavbnih stekel: če gre za npr. vgradnjo steklenih površin,
  • mojster strojnih instalacij: dela s področja strojnih instalacij,
  • elektroinštalaterski mojster: elektroinštalaterska dela,
  • mojster telekomunikacij: telekomunikacijska dela,
  • slikopleskarski mojster: slikopleskarska dela,
  • mojster klepar-krovec: kleparsko-krovska dela,
  • kamnoseški mojster: kamnoseška dela,
  • železokrivski mojster: železokrivska dela,
  • pečarski mojster: pečarska dela,
  • mojster polagalec keramičnih oblog: delo s področja polaganja keramičnih oblog.

  Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije vsem mojstrom, ki na gradbenih objektih opravljajo posamezna dela, v ta namen ponuja žig, s katerim se mojstri lahko identificirajo kot vodja del, in sicer za tista dela, za katera imajo pridobljen mojstrski naziv.

  Mojstrski izpit lahko opravlja posameznik, ki:

  • ima opravljeno srednjo poklicno izobrazbo in ima vsaj tri leta izkušenj na področju, na katerem želi opravljati mojstrski izpit;
  • ima opravljeno srednjo strokovno izobrazbo in ima vsaj dve leti izkušenj na področju, na katerem želi opravljati mojstrski izpit;
  • ima opravljeno najmanj višjo strokovno izobrazbo in vsaj eno leto izkušenj na področju, na katerem želi opravljati mojstrski izpit.

  Pravne podlage

  Povezave

 • Zavarovanje odgovornosti za škode mora vključevati odgovornost za škodo, ki bi nastala investitorju ali tretji osebi v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti in mora kriti škodo zaradi malomarnosti, napake ali opustitve dolžnosti izvajalca in pri njem zaposlenih, pri čemer višina letne zavarovalne vsote ne sme biti nižja od 50.000 eurov.

  Če ima izvajalec v tujini zavarovano odgovornost za škodo, mora zavarovanje kriti škodo povzročeno v Republiki Sloveniji, pri čemer višina letne zavarovalne vsote ne sme biti nižja od 50.000 evrov.

  Dokazila

  • Sklenjena zavarovalna polica v Republiki Sloveniji ali v državi pogodbenici pod pogojem, da to zavarovanje krije škodo, povzročeno v Republiki Sloveniji.

  Pravne podlage

Pravne podlage