Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Zavezanci za vpis so nosilci živilske dejavnosti (pravne osebe, samostojni podjetniki in fizične osebe), če opravljajo katero koli od naslednjih dejavnosti:

  • uvoz/izvoz, proizvodnja, predelava, pakiranje, skladiščenje, prevoz, distribucija, dajanje v promet živil neživalskega izvora,
  • prodaja (na drobno, na debelo, na tržnici, na stojnici, internetno, po pošti),
  • gostinske dejavnosti (restavracije, gostilne, okrepčevalnice, slaščičarne in kavarne, začasni gostinski obrati, turistične kmetije, priprava in dostava jedi (catering), vključno z obrati, ki strežejo pijače,
  • dejavnosti v institucionalnih obratih prehrane (bolnišnicah, šolah, vrtcih, zavodih, in domovih, vključno s prehrano pri varstvu otrok),
  • dejavnosti v obratih za prehrano na delu, 
  • dejavnosti v povezavi s prehranskimi dopolnili in živili za posebne prehranske namene oziroma zdravstvene namene.

Registracija ni potrebna, če gre za proizvodnjo za domačo uporabo ali za priložnostne aktivnosti, kot so: šolske prireditve, priložnostne prireditve v dobrodelne namene, ponudba osvežilnih napitkov pri frizerju ipd., katere ne izkazujejo stopnje organiziranosti, potrebne za živilsko dejavnost (bodisi stalno ali sezonsko).

Zadnja sprememba:
8. 9. 2021