Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Informative Notice

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Službena izkaznica, nadzornik na smučišču

Službena izkaznica je dokument, s katerim oseba izkazuje, da ima pravico opravljati naloge nadzornika na smučišču v skladu z zakonskimi določbami.

Prosilcu se na podlagi vloge in izpolnjevanju pogojev iz drugega odstavka 18. člena ZVSmuč-1 izda službena izkaznica nadzornika na smučišču z veljavnostjo štirih let od opravljenega usposabljanja in preizkusa znanja.

Pogoji in dokazila

Navedeni pogoji veljajo za poklic Nadzornik na smučišču

Termin obnove

Nadzornik se mora vsaka štiri leta udeležiti obdobnega izpopolnjevanja. Izvajalec programa obdobnega izpopolnjevanja izda nadzorniku potrdilo o opravljenem obdobnem izpopolnjevanju. Pristojni organ na podlagi vloge za pridobitev službene izkaznice za nadzornika na smučišču, potrdila o opravljenem obdobnem izpopolnjevanju, ki ne sme biti starejše od enega leta in ob izpolnjevanju pogojev državljanstva, zdravstvene in psihične sposobnosti ter nekaznovanosti, podeli novo službeno izkaznico z veljavnostjo štirih let od opravljenega obdobnega izpopolnjevanja. 

Seznam poklicev