Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Informative Notice

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Strokovni izpit za pridobitev naziva pomorski agent

Pomorski agent mora opraviti strokovni izpit za opravljanje pomorskih agencijskih poslov.

Naloge v zvezi z organizacijo in potekom strokovnih izpitov opravlja pooblaščena organizacija, ki jo imenuje Ministrstvo za infrastrukturo.

Strokovni izpit obsega predmete z naslednjo vsebino:

 • osnove pomorskega agencijskega posla,
 • pogodba o izkoriščanju ladij,
 • pomorsko upravno pravo,
 • osnove trgovskega in finančnega poslovanja,
 • osnove angleške pomorske terminologije.

Kandidat, ki želi opraviti strokovni izpit, vloži pisno prijavo pri pooblaščeni organizaciji. K prijavi mora kandidat priložiti dokazila o ustrezni izobrazbi in delovnih izkušnjah.

Strokovni izpit se opravlja pred izpitno komisijo v ustni obliki, in sicer največ eno uro.

Kandidat ima pravico do ugovora, če se se ne strinja z oceno strokovnega izpita.

Kandidatu, ki je opravil strokovni izpit, se izda potrdilo o izpolnjevanju pogojev za pomorskega agenta.

Pogoji in dokazila

Navedeni pogoji veljajo za poklic Pomorski agent

 • Oseba, ki želi pristopiti k strokovnemu izpitu, mora imeti:

  • najmanj srednješolsko izobrazbo in najmanj dve leti delovnih izkušenj na področju pomorskih agencijskih poslov ali tri leta delovnih izkušenj na področju pomorstva, ali
  • najmanj visokošolsko izobrazbo in najmanj šest mesecev delovnih izkušenj na področju pomorskih agencijskih poslov, ali dve leti delovnih izkušenj na področju pomorstva.

  Dokazila

  Pravne podlage

Seznam poklicev

Register dovoljenj

Register ni javen