Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Strokovno izpopolnjevanje magistrov farmacije

Magister farmacije se stalno strokovno izpopolnjuje z namenom ohranjanja visoke strokovne ravni znanja in pridobivanja novih strokovnih znanj na področju zdravljenja z zdravili in drugimi izdelki za podporo zdravljenja in ohranitev zdravja.

Magistri farmacije lahko za posamezna področja pridobijo dodatna specialna znanja in pridobijo naziv:

    • magister farmacije specialist z dodatnimi specialnimi znanji,
    • magister farmacije z dodatnimi specialnimi znanji,
    • farmacevtski tehnik z dodatnimi specialnimi znanji.

    Zadnja sprememba:
    5. 8. 2020