Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Uradna potrditev semenske mešanice je obvezna za semenske mešanice krmnih rastlin in žit, razen mešanic, ki se tržijo v majhnih pakiranjih.

Uradna potrditev semenske mešanice je predpisan postopek, ki ga na podlagi prijave dobavitelja izvede organ za potrjevanje z namenom ugotavljanja ali semenska mešanica izpolnjuje predpisane zahteve.

Prijava, ki jo dobavitelj vloži pri organu za potrjevanje, vsebuje zlasti podatke o:

  • dobavitelju;
  • oznaki, sestavi in namenu uporabe semenske mešanice;
  • posameznih sestavinah, uporabljenih za pripravo mešanice.

Če organ za potrjevanje ugotovi, da semenska mešanica izpolnjuje predpisane zahteve, izda uradne etikete, semensko mešanico označi z izdanimi etiketami ter izda potrdilo o uradni potrditvi semenske mešanice.

Zadnja sprememba:
5. 8. 2020