Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Informative Notice

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Uvozno dovoljenje

Za uvoz snovi s seznama skupine 1, je potrebno uvozno dovoljenje. Uvozno dovoljenje se lahko izda samo izvajalcu, ki ima sedež v Uniji. Uvozno dovoljenje izdajo pristojni organi države članice, v kateri ima izvajalec sedež.

Uvozno dovoljenje se ne zahteva, če so snovi raztovorjene ali pretvorjene, skladiščene v prosti coni kontrolne vrste I ali v prostem skladišču ali dane v tranzitni postopek Unije.

Vloga za uvozno dovoljenje vsebuje najmanj naslednje:

  • imena in naslove uvoznika, izvoznika iz tretje države, vseh drugih udeležencev izvajalcev, in končnega prejemnika;
  • ime snovi s seznama, kot je navedeno v seznamu, ali, v primeru zmesi ali naravnega proizvoda, njeno oziroma njegovo ime z 8-mestno oznako kombinirane nomenklature carinske tarife ter ime vsake snovi s seznama, kot je navedeno v seznamu, ki jo vsebuje zmes ali naravni proizvod;
  • količino in težo snovi s seznama ter, v primeru zmesi ali naravnega proizvoda, količino, težo in, če je ta podatek na razpolago, odstotek vsebnosti vsake snovi s seznama v zmesi ali naravnem proizvodu;
  • če so na razpolago, podrobnosti o prevozu, kot so datum in kraj predvidenih uvoznih dejavnosti, načini ni sredstva prevoza;
  • številka licence ali registracije.

Upravna taksa se zaračuna po Zakonu o upravnih taksah:  

  • za vlogo po tarifni številki 1 v višini 4,50 EUR,  
  • za izdajo uvoznega dovoljenja po tarifni številki 46, točka 2d v višini 25,00 EUR.

Upravna taksa po tarifni številki 1 se nakaže na podračun številka:
01100-1000315637, sklic 11 27154-7111002.

Upravna taksa po tarifni številki 46 se nakaže na podračun številka:
01100-1000349781, sklic 11 27154-7111223.  

Uvozno dovoljenje spremlja pošiljko od mesta vstopa na carinsko območje Unije do prostorov uvoznika ali končnega prejemnika. Uvozno dovoljenje se predloži carinskemu uradu, ko se snovi s seznama prijavi v carinski postopek.

Uvoznik na zahtevo priskrbi overjene delne ali celotne prevode podatkov, ki jih vsebuje uvozno dovoljenje, če se to dovoljenje predloži carinskemu uradu v državi članici, ki ni država organa izdaje.

Izdaja uvoznega dovoljenja se zavrne, če:

  • so podrobnosti iz vloge za uvozno dovoljenje nepopolne;
  • obstajajo razlogi za sum, da so podrobnosti v vlogi za uvozno dovoljenje lažne ali nepravilne;
  • obstajajo razlogi za sum, da so snovi s seznama namenjene nezakoniti proizvodnji prepovedanih drog ali psihotropnih snovi.

Pristojni organi lahko uvozno dovoljenje začasno prekličejo ali razveljavijo, ko obstajajo razlogi za sum, da so snovi namenjene nezakoniti proizvodnji prepovedanih drog ali psihotropnih snovi.

Register dovoljenj

Register ni javno dostopen