Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Informative Notice

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Varnostno spričevalo za vožnjo po progah železniškega omrežja Republike Slovenije

Prevoznik mora za vožnjo po progah železniškega omrežja Republike Slovenije pridobiti varnostno spričevalo. V varnostnem spričevalu morata biti navedena vrsta in obseg storitev v železniškem prometu.

Varnostno spričevalo je dokaz, da je prevoznik vzpostavil svoj sistem varnega upravljanja in da izpolnjuje zahteve tehničnih specifikacij interoperabilnosti.

Varnostno spričevalo je sestavljeno iz:

  • spričevala, s katerim prevoznik dokaže, da izvaja sistem varnega upravljanja;
  • spričevala, s katerim se potrjuje, da je prevoznik sprejel ustrezne ukrepe za varnost železniškega prometa na določenem omrežju.

Prevoznik mora za pridobitev varnostnega spričevala vložiti vlogo pri Javni agenciji za železniški promet Republike Slovenije - JAŽP. Po administrativnem in vsebinskem pregledu pristojni organ izda varnostno spričevalo za obdobje petih let.

Varnostno spričevalo izdano v drugi državi članici Evropske skupnosti, je za enake storitve veljavno tudi v Republiki Sloveniji.

V primeru, da prevoznik namerava izvajati dodatne storitve v železniškem prometu, mu pristojni organ izda dodatno nacionalno spričevalo.

Prevoznik oziroma imetnik varnostnega spričevala mora nemudoma obvestiti pristojni organ o vseh pomembnih spremembah za tisti del spričevala, ki se spreminja. Prav tako mora prevoznik obvestiti agencijo glede sprememb kadrovskega osebja in novih vrst tirnih vozil.

Varnostno spričevalo se izda prevozniku, ki ima veljavno licenco za opravljanje prevozniških storitev, izpolnjuje tehnične in obratovalne pogoje, ustrezno osebje in vozni park.

Pogoji in dokazila

Termin obnove

Varnostno spričevalo se izda za obdobje petih let in se ga lahko na vlogo prevoznika podaljša.