Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Informative Notice

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Vlakovna pot

Prevoznik lahko opravlja vozno pot na javni železniški infrastrukturi, če mu je dodeljena vlakovna pot. Brez dodeljene vlakovne poti dostop na javno železniško infrastrukturo ni dovoljen. 

Vlakovna pot je zmogljivost transportne infrastrukture, potrebna za vožnjo vlaka med dvema krajema ob določenem času.

Pravice do uporabe vlakovne poti ni mogoče prenesti na drugo osebo.

POSTOPEK DODELITVE VLAKOVNE POTI

Upravljavec javne železniške infrastrukture pripravi in objavi besedilo Programa omrežja Republike Slovenije najkasneje 12 mesecev pred začetkom veljavnosti novega voznega reda omrežja. Najkasneje 11 mesecev preden začetkom veljave novega voznega reda se vzpostavijo začasne mednarodne vlakovne poti. Pristojni organi in upravljavec izdelata in objavita katalog tras za novo vzporedno obdobje.

Prosilec mora na pristojni organ vložiti vlogo za dodelitev vlakovne poti, ki bo dodeljena za naslednje vozno redno obdobje, najkasneje do drugega ponedeljka v mesecu aprilu tekočega leta. Po administrativnem in vsebinskem pregledu se prosilcu izda vlakovna pot.

Vlakovna pot se lahko naroči s pomočjo programa "Naročanje vlakovnih poti". Predhodno je treba pridobiti geslo in uporabniško ime pri Javni agenciji za železniški promet Republike Slovenije (JAŽP). Prosilec lahko naroča vlakovne poti s pomočjo programa "Pathfinder"

Prevoznik oziroma prosilec mora imeti za dodelitev vlakovne poti:

Najpozneje dva meseca pred začetkom veljavnosti voznega reda omrežja pristojni organ prosilcem z odločbo dodeli naročene vlakovne poti za novo voznoredno obdobje, ki začne veljati ob polnoči drugo soboto v mesecu decembru.

Termin obnove

Vlakovna pot se praviloma dodeli enkrat letno ob pripravi novega voznega reda omrežja za naslednje vozno redno obdobje