Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Trži se lahko semensko mešanico, pri kateri vsaka od sestavin, ki so del semenske mešanice, izpolnjuje pogoje za trženje.

Mešanice semena krmnih rastlin, ki so namenjene pridelavi krme, morajo biti vpisane v evidenco semenskih mešanic. Vpis ostalih semenskih mešanic je prostovoljen.

Dobavitelj vloži zahtevo za vpis semenske mešanice v evideno semenskih mešanic pri pristojnem organu.

Zadnja sprememba:
5. 8. 2020