Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Informative Notice

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Vpis v evidenco dobaviteljev oznak za označevanje

Ponudnik, ki želi dobavljati oznake, mora pri pristojnem organu vložiti vlogo za vpis v evidenco.

Vloga mora vsebovati:

1. splošne podatke o dobavitelju:

 • ime in priimek oziroma naziv in naslov ponudnika;
 • dokazila, s katerimi izkazuje, da razpolaga s tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi, ki omogočajo izvedbo dobave;
 • izjavo, da ni registriran za trgovino z živalmi ali zaposlen pri pravni osebi, registrirani za trgovino z živalmi;
 • izjavo, da ne goji živali, ki jih je treba označiti;
 • izjavo, da ponujena oznaka izpolnjuje vse zahteve glede oblike, kvalitete in neponovljivosti kode in reference proizvajalca oznake;
 • izjavo o zagotavljanju dobav oznak v ponujenih dobavnih rokih;
 • izjavo, da ima ustrezno opremo za sporočanje podatkov v evidenco,
 • opis sistema kontrole za zagotavljanje točnosti izpisovanja kod oznak in kvalitete dostave naročenih oznak, vzorec oznak in pripomočkov za označevanje.

2. ponudbo, ki mora veljati za obdobje najmanj enega leta in iz katere morajo biti razvidni:

 • dobavni roki za oznake,
 • cena oznak,
 • cena pripomočkov za označevanje.

Dobavitelj mora zagotoviti:

 • dobavo blaga, ki ga je ponudil v vlogi;
 • cene iz ponudbe morajo biti nespremenljive v času veljavnosti ponudbe;
 • odziv na vsako naročilo ne glede na količino ali vrsto blaga, ki ga je navedel v ponudbi.

Dobavitelj lahko spremeni navedbe iz vloge ali spremeni pogoje dobave oznak in pripomočkov za označevanje samo s soglasjem ministrstva.