Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Informative Notice

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Vpis v evidenco pooblaščenih podjetij za vzdrževanje in namestitev opreme

Za opravljanje dejavnosti nameščanja, servisiranja, vzdrževanja, popravila ali razgradnje opreme, ki vsebuje fluorirane toplogredne pline, je potreben vpis v evidenco pooblaščenih podjetij za nameščanje, servisiranje, vzdrževanje, popravilo ali razgradnjo nepremične opreme.

Podjetje opravi vpis v evidenco pooblaščenih podjetij na podlagi vloge, ki jo vloži pri pristojnem organu.

Podjetje lahko odda vlogo za pridobitev potrdila o vpisu v evidenco pooblaščenih podjetij za nepremično: 

 • opremo za hlajenje, klimatizacijo in toplotne črpalke;
 • protipožarno opremo.

Po administrativnem in vsebinskem pregledu pristojni organ izda potrdilo o vpisu v evidenco pooblaščenih podjetij za vzdrževanje in namestitev nepremične opreme.

Na podlagi potrdila o vpisu pristojni organ vpiše pooblaščeno podjetje v evidenco pooblaščenih podjetij.

Evidenca pooblaščenih podjetij vključuje: 

 • identifikacijske podatke o pooblaščenem podjetju,
 • evidenčno številko pooblaščenega podjetja,
 • dejavnost, za katero je podjetje pooblaščeno,
 • podatke o zaposlenih serviserjih s spričevalom.

Za pridobitev potrdila o vpisu mora podjetje zagotoviti tehnične pogoje in zaposlovati pooblaščenega serviserja.

Potrdilo podjetij, ki imajo sedež v članicah EU, je po Uredbi (ES) 517/2014 o fluoriranih toplogrednih plinih priznano v Sloveniji.

 

Pogoji in dokazila

Navedeni pogoji veljajo za dejavnost Vzdrževanje in namestitev opreme, ki vsebuje fluorirane toplogredne pline ali ozonu škodljive snovi

 • Pooblaščeno podjetje mora zagotoviti tehnične pogoje, tako da razpolaga z opremo:

  • za zajemanje fluoriranih toplogrednih plinov in ozonu škodljivih snovi,
  • za skladiščenje fluoriranih toplogrednih plinov in ozonu škodljivih snovi in
  • merilne instrumente in pripomočke za ugotavljanje uhajanja fluoriranih toplogrednih plinov in ozonu škodljivih snovi.

  Če pooblaščeno podjetje fluorirane toplogredne pline tudi reciklira, mora razpolagati tudi z opremo za recikliranje fluoriranih toplogrednih plinov.

  Dokazila

  Seznam opreme

  Pravne podlage

 • Serviser, ki opravlja dejavnosti na opremi, ki vsebuje fluorirane toplogredne pline ali ozonu škodljive snovi, je fizična oseba, ki izvaja: 

  • preverjanje uhajanja plinov in zajem le-teh ter nameščanje, servisiranje, vzdrževanje, popravilo ali razgradnjo nepremične opreme za hlajenje in klimatizacijo ter toplotnih črpalk;
  • preverjanje uhajanja plinov in zajem le-teh ter nameščanje, servisiranje, vzdrževanje, popravilo ali razgradnjo hladilnih enot tovornjakov hladilnikov in hladilnikov priklopnikov;
  • nameščanje, servisiranje, vzdrževanje, popravilo ali razgradnjo protipožarne opreme ter preverjanje uhajanja in zajem  fluoriranih toplogrdnih plinov it te opreme;
  • nameščanje, servisiranje, vzdrževanje, popravilo ali razgradnjo visokonapetostnih stikalnih mehanizmov ter preverjanje in  zajem fluoriranih toplogrednih plinov iz te opreme;
  • zajem in preverjanje uhajanja fluoriranih toplogrednih plinov na motorjih z organskim Rankinovim ciklom;
  • zajem iz nepremične opreme, ki vsebuje topila na osnovi fluoriranih toplogrednih plinov;
  • zajem fluoriranih toplogrednih plinov pri klimatskih napravah v motornih vozilih.

  Serviser mora imeti za izvajanje teh dejavnosti veljavno spričevalo, ki ga pridobi z opravljenim izpitom za serviserja ustrezne kategorije.

  Podrobneje