Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Informative Notice

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Vpis v evidenco proizvajalcev baterij in akumulatorjev

Proizvajalec baterij in akumulatorjev mora biti vpisan v evidenco baterij in akumulatorjev. Evidenco vodi Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo (MOPE).
Proizvajalec baterij in akumulatorjev je pravna oseba in samostojni podjetnik, ki daje baterije in akumulatorje prvič na trg v Republiki Sloveniji in je vpisan v skupni načrt ravnanja z baterijami in akumulatorji pri nosilcu skupnega načrta.

Za vpis v evidenco proizvajalcev baterij in akumulatorjev je potrebno na MOPE oddati vlogo. Po formalnem in vsebinskem pregledu MOPE izda potrdilo.