SPOT

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Vpis v evidenco proizvajalcev baterij in akumulatorjev

Proizvajalec baterij in akumulatorjev mora biti vpisan v evidenco baterij in akumulatorjev. Evidenco vodi Ministrstvo za okolje in prostor (MOP).
Proizvajalec baterij in akumulatorjev je pravna oseba in samostojni podjetnik, ki daje baterije in akumulatorje prvič na trg v Republiki Sloveniji in je vpisan v skupni načrt ravnanja z baterijami in akumulatorji pri nosilcu skupnega načrta.

Za vpis v evidenco proizvajalcev baterij in akumulatorjev je potrebno na MOP oddati vlogo. Po formalnem in vsebinskem pregledu MOP izda potrdilo.

Zadnja sprememba:
16. 12. 2022