Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Informative Notice

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Vpis v imenik aktivnih gorskih vodnikov

Imenik aktivnih gorskih vodnikov vodi Združenje gorskih vodnikov Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ZGVS) in je dosegljiv na spletni strani ZGVS. Imenik je sestavljen iz:

 • imenika gorskih vodnikov in
 • imenika pripravnikov za gorske vodnike.

V imenik aktivnih gorskih vodnikov Slovenije se lahko vpiše gorski vodnik ali pripravnik za gorskega vodnika, ki je član ZGVS, državljan Republike Slovenije in ima zavarovano svojo odgovornost proti tretjim osebam in oseba iz države pogodbenic. Vpis v imenik se obnovi vsako leto do prvega marca.

Gorski vodniki ali pripravniki za gorske vodnike, ki želijo opravljati poklic gorskega vodnika, se morajo priglasiti za prvi vpis v imenik, vsakoletno podaljšati vpisa in morebitno obnoviti vpis. Rok za priglasitev vsako leto določi ZGVS.

Vlogo za vpis v imenik aktivnih gorskih vodnikov, skupaj z dokazili, je potrebno nasloviti na ZGVS. Vloga za vpis v imenik aktivnih gorskih vodnikov Slovenije - registracijski list  je na voljo pri ZGVS, ki o vpisu, podaljšanju vpisa, izbrisu in obnovitvi vpisa v imenik aktivnih gorskih vodnikov odloča v skladu s svojim statutom. 

Pogoji in dokazila

Navedeni pogoji veljajo za poklic Gorski vodnik

 • Posameznik mora biti državljan Republike Slovenije ali katere druge države članice Evropske unije (EU), Evropskega gospodarskega prostora (EGP) ali Švicarske konfederacije.

   

  Dokazila

  Posameznik predloži fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta, iz katerega je razvidno državljanstvo ali potrdilo o državljanstvu, izdano po predpisih matične države.

 • Gorski vodniki z licenco, člani Združenja gorskih vodnikov Slovenije, so zavarovani za primer odgovornosti po skupni polici ZGVS. Zavarovalno kritje za odgovornost je 400.000 EUR.

  Posamezni vodniki imajo poleg skupinskega zavarovanja svojo dejavnost dodatno zavarovano tudi prek individualnih nezgodnih polic.

  Dokazila

  Podatki o nezgodnem zavarovanju in zavarovanju odgovornosti.

  Pravne podlage

Seznam poklicev