Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Informative Notice

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Vpis v razvid zasebnih visokošolskih učiteljev

Posameznik mora biti vpisan v razvid visokošolskih učiteljev, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za visoko šolstvo.

Vpis v razvid se opravi na podlagi pisne vloge visokošolskega učitelja.

Za vpis v razvid mora posameznik izpolnjevati naslednje pogoje:

  • je izvoljen v naziv visokošolski učitelj;
  • ni v delovnem razmerju;
  • mu ni s pravnomočno odločbo pristojnega organa odvzeto dovoljenje za opravljanje dejavnosti.

V razvid se lahko vpišejo tudi samostojni kulturni delavci, zasebni raziskovalci in druge fizične osebe, ki opravljajo dejavnost kot zasebniki, če so izvoljeni v naziv visokošolskega učitelja.