Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Vpis v register dobaviteljev gozdnega reprodukcijskega materiala

V register dobaviteljev se lahko vpišejo pravne osebe in fizične osebe, ki se na območju Republike Slovenije ukvarjajo s pridelovanjem, trženjem ali uvozom gozdnega reprodukcijskega materiala in razpolagajo z zemljišči, objekti, stroji oziroma opremo, potrebnimi za opravljanje dejavnosti dobavitelja, in če zagotovijo osebo, strokovno usposobljeno za opravljanje dejavnosti dobavitelja.

Dobavitelj, ki je fizična oseba, je lahko hkrati odgovorna strokovna oseba, če izpolnjuje pogoje glede strokovne usposobljenosti. Dobavitelj, ki je vpisan v register dobaviteljev, lahko pridobiva semenski material, dele rastlin in puljenke samo v semenskih objektih, ki jih odobri Gozdarski inštitut Slovenije in so vpisani v register semenskih objektov.

Pogoji in dokazila

  • Odgovorna strokovna oseba je fizična oseba, ki je odgovorna za izpolnjevanje predpisanih obveznosti dobavitelja. 

    Odgovorna strokovna oseba mora biti redno zaposlena pri dobavitelju oziroma opravljati naloge strokovne osebe na podlagi pogodbe in izpolnjevati pogoje glede strokovne usposobljenosti. 

    Dobavitelj, ki je fizična oseba, je lahko hkrati odgovorna strokovna oseba, če izpolnjuje pogoje glede delovnih izkušenj.

    Podrobneje

Povezane dejavnosti

Zadnja sprememba:
8. 12. 2022