Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Vpis v register in identifikacija kopitarjev

Imetnik mora vse kopitarje označiti in vpisati v centralni register kopitarjev.

OZNAČITEV OZ. IDENTIFIKACIJA KOPITARJEV

Za obvezno označitev kopitarjev je odgovoren lastnik kopitarja. Obvezna označitev kopitarja je izdaja identifikacijskega dokumenta za kopitarje (ID) ali potrdila o istovetnosti za kopitarje (PI). Za pridobitev identifikacije kopitarjev mora imetnik vložiti vlogo na pristojni organ.

ID je dokument, ki spremlja registrirane kopitarje, PI pa spremlja kopitarje za rejo in rabo ter kopitarje za zakol. Oba dokumenta morata biti shranjena pri imetniku, pri katerem je kopitar v reji, in spremljati kopitarja v prometu in premikih. Na voljo morata biti na zahtevo pooblaščene uradne osebe.

Označitev kopitarjev oziroma ID izdaja:

  • Kobilarna Lipica za konje pasme lipicanski konj,
  • za druge registrirane kopitarje ter kopitarje za rejo in rabo pa Veterinarska fakulteta, Inštitut za rejo in zdravstveno varstvo kopitarjev.

Imetnik mora izdajatelju poslati izpolnjeno poročilo o žrebitvi pred izdajo ID in PI.

VPIS V REGISTER KOPITARJEV

Register kopitarjev je register izdanih identifikacijskih dokumentov in potrdil o istovetnosti kopitarjev. Izdajatelj vodi register kopitarjev, za katere je izdan ID ali IP. Register vsebuje podatke o:

  • rojstvih, označitvah, premikih, uvozih, izvozih ter izločitvah kopitarjev,
  • izdanih dvojnikih ID in IP,
  • lastnikih kopitarjev,
  • registraciji in vpisu kopitarjev v rodovniško knjigo,
  • strokovnem nadzoru izdajatelja,
  • preglednikih,
  • osebah, ki imajo dostop do podatkov iz registra izdanih ID ali IP.

Kopitarja se vpiše v register po uradni dolžnosti, ko je kopitar ustrezno identificiran. Če so kopitarji uvoženi in že imajo tudi identifikacijski dokument in vpisano lastništvo, mora lastnik vložiti vlogo za vpis v centralni register kopitarjev.

Centralni register kopitarjev se vodi v elektronski obliki.

Seznam dejavnosti