Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Informative Notice

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Vpis v register izvajalcev v dejavnosti zdravstvene in babiške nege

Zdravstveni delavci in sodelavci se v register vpišejo po opravljenem strokovnem izpitu.

Vlogo za vpis v register vložijo pri Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zvezi strokovnih društev medicinskih sester (Zbornica - Zveza) v roku 30 dni po opravljenem strokovnem izpitu.

Če so izpolnjeni vsi pogoji za vpis v register, Zbornica - Zveza izvajalcu izda odločbo, na podlagi katere ga vpiše v register.

Register se vodi v elektronski obliki. V registru se vodijo naslednji podatki:

 • osebno ime,
 • datum in kraj rojstva,
 • stalno oziroma začasno bivališče,
 • državljanstvo,
 • podatki o diplomi, strokovnem izpitu, specializaciji in pridobljenih dodatnih znanjih,
 • datum in področje pridobljenih zdravstvenih in pedagoških nazivov,
 • članstvo v domačih in tujih strokovnih združenjih,
 • izjava o uveljavljanju pravice do ugovora vesti,
 • drugi podatki, ki so potrebni za opravljanje nalog in javnih pooblastil.

Zdravstveni delavci, ki morajo biti vpisani v register, so:

 • tehnik zdravstvene nege,
 • medicinska sestra babica,
 • bolničar negovalec.

Zdravstveni delavci, ki morajo biti vpisani v register in imeti veljavno licenco, so:

 • diplomirana medicinska sestra/diplomirani zdravstvenik,
 • diplomirana babica/diplomirani babičar,
 • višja medicinska sestra/višji zdravstveni tehnik/višji medicinski tehnik.

Register dovoljenj

Register ni javno dostopen