Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Informative Notice

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Vpis v register ladij

V register se na zahtevo lastnika ladje vpiše ladja, ki jo gradijo v slovenski ladjedelnici pri Upravi Republike Slovenije za pomorstvo.

Register je javna knjiga, ki je sestavljena iz vpisnikov ladij, čolnov in plavajočih naprav. Vsak vpisnik sestavljata glavna knjiga in zbirka listin.

Glavna knjiga je sestavljena iz vložkov.

Vložek ima:

 • list A

V list A se vpisujejo podatki o identiteti ladje oziroma ladje v gradnji in njene osnovne tehnične značilnosti.

 • list B

V list B se vpisujejo ime in stalno prebivališče oziroma podjetje in sedež lastnika ladje in njegove omejitve glede prostega razpolaganja z ladjo. V list B se vpisujeta tudi EMŠO oziroma matična številka lastnika.

 • list C

V list C se vpisujejo stvarne pravice, s katerimi je obremenjena ladja ali njen del, ter na teh pravicah pridobljene pravice, zakup ladje, ladjarska pogodba za čas za vso ladjo, predkupna pravica in druge omejitve razpolaganja z ladjo.

Register se lahko vodi kot elektronska zbirka podatkov.

Lastnik ladje po vpisu ladje v register prejme odločbo o vpisu ladje v register.

Pogoji in dokazila

Navedeni pogoji veljajo za dejavnost Upravljanje ladij

 • Sposobnost ladje za plovbo se ugotavlja s tehničnim nadzorstvom, ki ga opravljajo pooblaščeni klasifikacijski zavodi.

  Ladja je sposobna za plovbo, če:

  • njena konstrukcija in plovbne lastnosti ter stroji, naprave in oprema, ki so namenjeni za ohranjanje varnosti njene plovbe;
  • imajo predpisano število strokovno usposobljenih članov posadke;
  • sta prostor in število vkrcanih potnikov na ladji v skladu s pogoji, predpisanimi za prevoz potnikov;
  • je tovor na ladji naložen v skladu s tovorno črto oziroma z nadvodjem in je pravilno razporejen.

  Ladji, ki je sposobna za plovbo klasifikacijski zavod izda ustrezno spričevalo.

  Dokazila

  Spričevalo o sposobnosti ladje za plovbo

  Pravne podlage

  Povezave

 • Izmeritev ladje se opravi tako, da se ugotovi njena bruto in neto tonaža.

  Izmeritev ladij opravlja klasifikacijski zavod, ki po izmeritvi izda spričevalo o izmeri.

  Prošnjo za izmeritev slovenske ladje mora vložiti lastnik ladje.

  Izmeritev je obvezna za slovensko ladjo in za tujo ladjo, ki mora v slovenskem pristanišču plačati pristojbino. Pristojbina je odvisna od registrske tonaže oziroma od največje dovoljene spodrivu ladje.

  Izmeritev ladje:

  • ki jo slovenska ladjedelnica gradi za tujega naročnika, je treba opraviti po tehničnih pravilih klasifikacijskih zavodov;
  • ki se gradi ali kupuje v tujini ali če se v tujini predeluje tako, da mora biti znova izmerjena, je treba opraviti v državi, v kateri se kupuje oziroma predeluje,
  • ki je grajena v tujini za slovenskega naročnika ali kupljena oziroma predelana v tujini ali tuja ladja, se opravi takoj, ko ladja prispe v prvo slovensko pristanišče.

  Dokazila

  Spričevalo o izmeritvi

  Pravne podlage

 • Ladja, ki je vpisana v register, mora imeti ime in klicni znak.

  Potniška ladja bruto tonaže nad 100 in ladja bruto tonaže nad 300 morata imeti številko IMO.

  Na ladji morata biti vidno označeni ime ladje in pristanišče vpisa, ki je na območju, kjer se nahaja register, v katerega je ladja vpisana.

  Dokazila

  • Odločba o imenih plovil in odločba o klicnih znakih (odločbo o imenih plovil izdaja Uprava RS za pomorstvo; odločbo o klicnih znakih pa Agencija za komunikacijska omrežja in storitve RS)

  Pravne podlage

  Povezave

Seznam dejavnosti

Register dovoljenj

Register ni javen