Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Informative Notice

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Vpis v register obratov rej za kokoši nesnic

Objekti za rejo kokoši nesnic morajo biti registrirani pri pristojnem organu.

Imetnik kokoši nesnic mora vložiti na pristojni organ vlogo za registracijo objektov na gospodarstvu  za rejo kokoši nesnic, ki mora vsebovati:

  • ime in naslov oziroma firmo in sedež nosilca dejavnosti ter naslov gospodarstva;
  • ime in naslov osebe (skrbnika živali), ki je odgovorna za živali;
  • registrske številke drugih objektov, ki jih vodi isti skrbnik živali;
  • ime in naslov oziroma firmo in sedež imetnika objekta oziroma gospodarstva, če ni isti kot skrbnik živali;
  • registrske številke drugih gospodarstev, ki jih ima v lasti imetnik objekta;
  • vrsto reje;
  • maksimalno kapaciteto objekta, izraženo s številom živali na objekt; če gre za različne vrste reje, tudi maksimalno število živali na objekt za posamezno vrsto reje.

Na podlagi ustreznosti objekta na gospodarstvu ter administrativne in vsebinskem pregledu vloge pristojni organ izda odločbo s katero določi registrsko številko za vsak objekt na gospodarstvo in ga vpiše v register rej kokoši nesnic.

Registrska številka je sestavljena iz številk, ki pomenijo vrsto reje, šifra države

(SI), dvomestna TRACES številka območnega pristojnega organa, zaporedna

številka za gospodarstvo, ki ji sledi dvomestna zaporedna številka objekta.

Register rej kokoši nesnic vodi pristojni organ.

Pogoji in dokazila

Navedeni pogoji veljajo za dejavnost Reja perutnine

Seznam dejavnosti