Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Informative Notice

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Vpis v register osemenjevalnih središč

Osemenjevalno središče mora za odobritev vložiti vlogo na pristojni organ.

Na podlagi vloge in ustreznosti števila plemenjakov, objektov in opreme ter kadrov pristojni organ izda odločbo o odobritvi.

V odločbi se o odobritvi se določi tudi delovne področje in območje delovanja. Odločbo se izda za dobo petih let.

Odobrena osemenjevalna središča na podlagi odločbe vpiše v register osemenjevalnih središč, ki vsebuje podatke:

 • sedež osemenjevalnega središča;
 • naslov oziroma lokacija objektov osemenjevalnega središča;
 • KMG-MID;
 • številka in datum odločbe o odobritvi osemenjevalnega središča;
 • področje in območje delovanja;
 • obdobje veljavnosti odobritve.

Pogoji in dokazila

Navedeni pogoji veljajo za dejavnost Osemenjevalno središče v živinoreji

 • Osemenjevalno središče mora rediti potrebno število plemenjakov za pridobivanje in promet s semenom za potrebe enega ali več potrjenih rejskih programov.

  Pravne podlage

 • Osemenjevalno središča mora biti:

  • ločeno od okolice in ograjeno;
  • pod stalnim veterinarsko-sanitarnim nadzorom;
  • sestavljeno iz objektov za plemenjake, izolatorija ter veterinarske postaje.

  OBJEKTI

  Objekti osemenjevalnega središča morajo biti zgrajeni tako, da je poskrbljeno za varnost ljudi in živali, ter da je možno njihove prostore učinkovito čistiti, razkuževati in vzdrževati tako, da bi se izognili kontaminaciji, navzkrižni kontaminaciji in kakršnimkoli negativnim učinkom iz okolja.

  Ob vhodu v območje osemenjevalnega središča mora biti viden napis: »Osemenjevalno središče – vstop omejen!«. Pred glavnim vhodom mora biti postavljena dezinfekcijska bariera za ljudi in vozila, ostali vhodi pa morajo biti zaklenjeni.

  Vstop v objekte osemenjevalnega središča je dovoljen le osebam, ki tam delajo, najavljenim obiskovalcem in pristojnim inšpektorjem v zaščitni obleki in obutvi.

  OBJEKTI ZA NASTANITVE PLEMENJAKOV

  Hlevi in ostali prostori za gibanje živali (izpust, tekališče, sprehajališče in podobno) morajo biti zgrajeni tako, da je v njih mogoče redno vršiti dezinfekcijo, dezinsekcijo in deratizacijo ter morajo biti fizično ločeni od vseh prostorov veterinarske postaje.

  OBJEKT ZA IZOLACIJO

  Objekt za izolacijo živali ne sme imeti neposrednega stika z ostalimi objekti osemenjevalnega središča, imeti mora lasten vhod z dezinfekcijsko bariero in naslednje prostore:

  • hlev za sumljive ali bolne živali;
  • prostor za shranjevanje krme;
  • prostor za pakiranje in odpremo odvzetega materiala;
  • garderobo;
  • posebno gnojno jamo ali gnojišče.

  Objekt mora biti oskrbovan z zadostno količino vode za napajanje, imeti mora umivalnik s tekočo vodo ter lastno opremo za čiščenje in razkuževanje prostorov, opreme in pribora.

  Prostor za skladiščenje semena mora biti fizično ločen od prostora za pripravo semena.

  Pravne podlage