Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Informative Notice

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Vpis v register tujih dopisnikov

Tuji dopisnik se mora pred začetkom opravljanja dejavnosti v Sloveniji vpisati v register tujih dopisništev in tujih dopisnikov.

Z vpisom tuji dopisnik pridobi akreditacijo v Republiki Sloveniji. Predlog za vpis v register vloži uprava tujega medija ali tuje tiskovne agencije pri Ministrstvu za kulturo.

V predlogu za vpis tujega dopisnika v register morajo biti navedeni naslednji podatki:

  • ime in priimek dopisnika,
  • datum, kraj in država rojstva,
  • državljanstvo,
  • država, kraj in datum izdaje ter številka potnega lista oziroma številka osebne izkaznice, če je tuji dopisnik državljan Republike Slovenije,
  • kraj in naslov stalnega prebivališča v tujini, kadar gre za tujega dopisnika, ki občasno biva v Republiki Sloveniji.

Za vpis v register lahko izjemoma zaprosi tudi tuji dopisnik, ki ni zaposlen pri tuji tiskovni agenciji ali izdajatelju tujega medija in nima sklenjene ustrezne pogodbe za izvajanje dejavnosti, če izpolnjuje naslednje pogoje:

  • če vloži predlog za vpis v register z vsemi zahtevanimi podatki in prilogami, razen dokazila o zaposlitvi pri tuji tiskovni agenciji oziroma pri izdajatelju tujega medija oziroma ustrezno pogodbo, ki jo je za izvajanje dejavnosti sklenil s tuji tiskovno agencijo ali izdajateljem tujega medija,
  • če vlogi priloži dokazilo, da dejansko sodeluje s tujo agencijo ali tujim medijem,
  • če predloži mednarodno novinarsko izkaznico.

Pogoji in dokazila

Navedeni pogoji veljajo za poklic Tuji dopisnik

Termin obnove

Odločba o akreditaciji se izda tujemu dopisniku z veljavnostjo do enega leta in se lahko podaljša, če je predlog za podaljšanje vložen pred potekom njene veljavnosti.

Seznam poklicev

Register dovoljenj